dimarts, 21 d’abril de 2009

Nou contingut al blog

El nou web palmarola.cat -d'inauguració imminent- no allotjarà fotos d'esdeveniments familiars com teníem en l'altre ja que avui en dia hi ha sistemes més òptims i que no carreguen el nostre servidor. Penseu en Picasa, Flickr o tants altres. Moltes d'aquelles fotos encara es poden veure hores d'ara en els llocs originals i he pensat que podíem recuperar l'accés incorporant els enllaços en el nostre blog. Així trobareu un nou apartat a la dreta d'Impressions que porta per títol Fotos antigues on gaudireu d'imatges com les dels naixements de la Marta, la Jana o l'Adrià, de festes d'aniversari o alguna trobada de Marmellar.

dilluns, 20 d’abril de 2009

L'avi Joan soci de l'Ateneu Barcelonès

Tal com consta en el Butlletí de l’Ateneu Barcelonès de 1917 el nostre avi Joan Palmarola fou el soci 1916 de l’Ateneu.

Diploma d'honor per a feynas de Senyora

En aquesta nota de la revista La llumanera de Nova York de maig de 1875 hi apareix Ignacia Palmarola Cayol, tia de l’avi Joan Palmarola que va viure del 1859 al 10 de novembre de 1879. Va guanyar un diploma d’honor – la màxima distinció – en una Exposició de feynas de Senyoras, malauradament no coneixem en quina feyna de Senyora era experta i això que tenia 16 anys.

La Exposició de feynas de Senyora.
Prometérem donar á coneixer als nostres lectors los noms de las Senyoras expositoras que sortissen premiadas en eix certámen que se celebrá á Barcelona en lo mes de Decembre y que tants elogis ha merescut de la prempsa catalana ; peró com passan de sis centas las que han rebut " Diplomas de 1ª. y 2ª.` classe de mérit artístich é industrial ", no 'ns es possible anomenarlas á totas y ens acontentarém ab fer coneixer los noms de las que han merescut " Diplomas de honor ", que son las segucnts : Na María Obrador de Peris.—Na Teresa Mosso. —Na Dominga Santonja.—Las religiosas Benedictinas del Convent de Santa Clara.—Na Florencia Amell.—Na Balbina Riera de Carreras.—Na Mercé Amell y Bofill.—Na María Espinós.—Na Enriqueta Cuadras.—Na Ignacia Palmarola y Payol.—Na Carolina Sirvent.—Na Josepha Casades de Campill.—Na Imelda Alvo.—Na Feliciana Vallcorba y Mercader.

La llumanera de Nova York era una revista mensual il·lustrada, d'una gran qualitat de presentació i contingut, editada en català a Nova York per l'escriptor Artur Cuyàs i el dibuixant Felip Cusachs. En sortiren 73 números (novembre del 1874 - maig del 1881). Hi col·laboraren una bona part dels escriptors i els artistes catalans de l'època.

Escrits de l'avi Joan

Revista Joventut

ARCA és un arxiu digital de revistes antigues on podeu trobar fins a 175 títols com el Be Negre, En Patufet o Pèl & Ploma.

Entre les revistes que tenen digitalitzades hi trobem Joventut que es definia com un periòdich catalanista: art, ciencia, literatura i que sortia els dijous. Com ja us vaig informar havia localitzat 4 articles de l’avi, que ara ja en són 6, de quan ell tenia entre 29 i 31 anys.

Com he pogut copiar el contingut de l'original i és més fàcil llegir-los aquí us faig coneixedors dels articles. Parla de l’amor, de l’amor per les persones i per les coses, de l’amor que un any enrere tenia però ja no té. Resulta sorprenent llegir aquests articles en un català encara no normalitzat pel Pompeu Fabra. No us avorrireu. És narrativa però traspua poesia i també sentiment.

03.05.1900
Flor de marge, per Joan de la Creu Palmarola.

FLOR DE MARGE
Amagada per l’herba humida que creixia en un barranch, vareig veure un dia una planta de flors petitas y moradas, que ab sa flayra perfumaven tot l’ambent.
Y tant va agradarme aquella planta modesta, que, arrencantla ab molt compte del fanch en mitj d’ahont creixia, vareig trasplantarla en terra de bona sahó, triada per ella, y vareig guarnirli un test que semblava un niu d’enamorada. Las flors varen caure al trasplantarla.
Com vareig cuydarla! Ab quin amor, esperant véurela florida! Y la planta creixia, creixia,’s feya ufanosa... y res més: ni una poncelleta va obrir son caparró morat demunt la verdor de las fullas.
Va passar molt temps. Ella cada dia més anyoradissa del marge, més orgullosa de serne filla; jo, enamorat cada dia més, adolorit de no sentir el perfum de las floretas que tant m’havian encisat.
Pobre de mi, que no sabia què’l trasplantar fa mal: si no al cos, á l’ánima; si no á la planta, à la flor!
Pobre violer! Vareig tornarlo al barranch, al marge; y á la primavera següent, quin goig que feya la planta, plena de violetas, escampant son perfum per aquell barranch!...
A quants homes els passa lo que á mi va passarme ab aquella flor de marge!
JOAN DE LA CREU PALMAROLA.

16.08.1900
Fresca d’estiu, per Joan de la Creu Palmarola.

FRESCA D’ESTIU
No podent anar à estiuhejar en cap establiment d’ayguas més ó menys medicinals ahont la gent rica va més pel luxo d’exhibir- se que pera curarse; ni podent tan sols arribarse fins à un poble de montanya, els pobres que pasém l’estiu à ciutat, després de la xardor del dia hem de buscar la mica de fresca que corre à la nit.
Ara farà un any que ab aquest propòsit vaig sortir una nit de casa buscant un lloch hont hi fes un xich de fresca. Sense darmen compte, vaig trobarme en el passeig de Gracia. Alió semblava la fira del amor, ahont las mares hi duyan á sas fillas. Aquell seguit de gent, uns passejant amunt y avall, altres sentats en cadiras fent rotllo, privant el pas, va ferme fugir mitj marejat y anar Gran-Via avall, fins arribar als jardinets de la plassa de Tetuán.
En aquella plassa tot era quietüt. Una parella, asseguda en un dels banchs, parlava baixet, tan baixet, qu’aquell xiu-xiu què’s sentia semblava’l sospir del vent quan passa jugant ab las fullas dels arbres. A no ser per la llum dels fanals, ningú’ls hauria vist.
En un dels caminals vorejats d’eura y gegantinas magnolias que formavan els jardins, hi havia un jove d’uns vintinóu ó trenta anys, passejant neguitós, com si esperés à algú ab molt’ansia. Fumava. Quin fumar un cigarro darrera l’altre! Y ab quin afany mirava vers el comensament del caminal!
Al punt qu’en un rellotje vehi tocavan las deu, va venir pel caminal una dona acom- panyada d’un noy. Era alta, esbelta, el cabell negre, els ulls no gayre grossos, però molt vius, la boca petita y’ls llabis vermells.
S’ajuntà ab el jove qu’esperava, y que s’agafà del bras d’ella. Què ditxosos devian ser! Quin benestar respirava’l món!.. Enrahonavan à mitja veu, semblava que tinguessin por de despertar à aquella nit tan quieta. Y dant voltas per aquells jardins, si’n van fer de projectes! Que n’es de bonich el món al costat d’una dona què’ns estimi!... Ell li demanava un petó; ella, negatli, apartava’l cap... però’ls ulls d’abdós se van trobar mirantse fit à fit, y aquells llabis. plens de foch tenían set, y van juntarse.
Y en aquell moment se van adonar que la lluna projectava l’ombra d’ells à terra; y ella, avergonyida,’s va desfer del ‘bras d’ell y va mirar al noy que l’acompanyava. Ell se va quedar parat, y la lluna va amagarse darrera d’un núvol , tota contenta d’haver fet de Banyeta.
JOAN DE LA CREU PALMAROLA.
.
04.04.1901
Memento, per Joan de la Creu Palmarola.

MEMENTO
Tornavam de festa major del Vallés. Abdós anavam al cupé de la diligencia. Els cavalls pujavan tot xano-xano la pendent que feya la carretera, esquivantse ab la çúa las moscas.
La tarde era trista, el cel gris, y queya una pluja petita que tot just humitejava’l terreno. El vent portava de dins del bosch la flayra dels pins, aquella flayra qu’aixampla’ls pulmons y convida à estimar. De tant en tant un llampech iluminava l’horitzó, y després se sentia un tro llunyà qu’anava retombant per aquellas montanyas. Tot ho veyam nosaltres ab indiferència. Sentiam amor, però un amor com may l’havíam sentit; y quan noslras bocas callavan, els nostres ulls parlavan ab aquell llenguatje que sols els enamorats poden compendre. Qué n’eram de ditxosos en aquell moment!
Quan arribarem à dalt de la montanya. desd’ahont se veya la ciutat embolcallada per la boyra y pel fum de las xemeneyas, comensarem à sentir aquell ambient tan pesat que tot just permet respirar. Ja no parlavam, ni gúsavam mirarnos.
Va anar fentse fosch. Veyam al lluny las Iluminarias de la ciutat, com foch-follets que s’encenian y apagavan en mitj de la boyrina; y mentres anavam acostantnos à Barcelona, jo’t parlava ja d’aquell home que t’estimava, y tu d’aquella dona que per culpa teva vaig estimar.
Enguany he tornat à festa major. Anava sol en el cupé déla diligencia, y ab tot y fer un sol hermós, quina tarde he trobat més trista!
JOAN DE LA CREU PALMAROLA

20.06.1901
De sol à sol, per Joan de la Creu Palmarola.

DE SOL À SOL
Vina, hermosa meva; obrim el balcó de bat à bat; mira y veuràs com el dia desperta. ¿No veus com ja clareja allà lluny? Mira com el cel ja va omplintse de llum, y com se torna rosat aquell petit núvol, fugint per moments aquest mantell negre de la nit. ¿No sents l’ayre fresch del mati prenyat de perfums de flors qu’aixamplan l’ànima? Ja ha acabat son monòton cant el taup, y l’aucellet comensa ab sas notas armoniosas à alegrar l’espay.
Ja l’astre del dia s’aixeca, y sa llum pura d’or y grana ilumina’l cel; ja fugen de la terra las ombras de la nit... Vina als meus brassos, hermosa meva, y ajuntem nostras bocas ab un petó, cant d’amor saludant al nou dia. Estimemnos molt, que l’amor es joventut y vida.
El sol es alt y’l cel d’un blau purissim; la flor obra son cálzer; l’aucell, saltant de branca en branca, va refilant sos cants més bells. Tot convida à estimar: estimemnos molt avuy; demà... qui ho sab!
Ja’l sol s’amaga darrera la montanya, y la claror va minvant per moments. Ja es de nit, y tot dorm, y es solemne la quietut. Sols se sent el cant del taup... El dia es vida, y la nit simbol de la mort.
JOAN DE LA CREU PALMAROLA

22.08.1901
Nota de color, per Joan de la Creu Palmarola.

NOTA DE COLOR
Al amich Llorens Sampera,
El cel es blau, la mar blava; y l’ona tranquilament va jugant ab la sorra de la platja, escampant la seva escuma com blanch llensol guarnit d’hermosas puntas.
La platja està deserta, las barcas han sortit à pescar de bon mati, y lluny s’oviran sas velas com un vol de blancas gavinas.
Qué n’es d’hermosa la soletat de la platja banyada pel sol d’estiu, ab aquella armonía de colors, ab aquell perfum d’algas què’ns fa reviure!
Sols se sent en aquella quietut la ritmada y acompassada cansó de l’ona escampant sas notas sonoras per l’espay y besant amorosa- ment la platja.
El poble, ab sas casas emblanquinadas, sembla una toya de lliris blanchs, destacant sobre la verdor de la montanya.
De tant en tant romp aquella quietut el xiulet y’l terratrèmol d un tren, que passa ab gran rapidesa recordant qu’allá baix hi ha una ciutat que ab el burgit de son viure agitat no dona temps d’admirar la naturalesa.
JOAN DE LA CREU PALMAROLA

10.10.1901
Ilusions, per Joan de la Creu Palmarola.
(en aquest enllaç es veu la darrera part de l’article i per veure l’inici aneu a la pàgina anterior)

ILUSIONS
Era una nit d’hivern. Els carrers de la ciutat estavan embolcallats per la boyra baixa y humida, que gelava l’ànima; en l’acera mullada s’hi enmirallava la llum dels fanals, esmortuhida y trista; el vent feya corre per terra, d’un costat al altre, las fullas secas caygudas dels arbres, y’l seu cruxir semblava un cant de despedida á la natura.
Anava cap á casa á dormir, quan va cridarme l’atenció un xiu-xiu què’s sentia al carrer. Per més que mirava d’un costat al altre, no veya d’ahónt podia sortir aquella xe- radissa, donchs el carrer estava solitari. Vaig voler atravessarlo, y al bell mitj vaig veu- rehi una toya de flors ja mitj marcidas... Quina seria la meva sorpresa, al notar que aquella xerradissa venia del ram! Eran las flors las que parlavan! —
Ja ho veyéu—deya un clavell qu encara conservava la vermellor—sols hem servit un dia pera lluhir als salons d’aquella dona hermosa; y després de dar tots els perfums, llensarnos al carrer!...
—Lo que més pena va ferme—digué una violeta—fou qu’ella ab sa fina y delicada mà prengués tot un pom de nostras germanas.
—Si, —va dir un’altra flor—jo vaig veure, per demunt del paper què’ns volta, que aquell pomet el va partir en dugas parts: una va regalarla á un jove alt, moreno; l’altra va posársela demunt del pit, y va dir à n’aquell jove: Aquestas flors las guardaré tota ma vida. ¿Veyéu quanta més sort han tingut nostras companyas?
—Calleu y no tingueu enveja—va dir una flor seca que hi havia en un reco del carrer;— lo que vosaltres expliqueu també’m va pasar à mi; també va regalarne un’altra de flor à un jove; també va dir que à mi’m guardaria tota la vida; més avuy, ja ho veyéu: m’ha tret de la capseta ahont me tenia (segurament per posarhi las altras flors) y m’ha llensat à fervos companyia. Qui sab si aquestas flors qu’avuy guarda, demà!...
— Aquí’l trontoll d’un carro que venia no’m va deixar sentir més: era un carro d’escombriayre.
—Apa, noy, mira quin ram més maco! Pots regalarlo á la xicota! —va dir un dels dos homes qu’anavan ab el carro.
—Pósal devant—va dir l’altre.
Y’l ram fou posat devant del carro, barrejantse’ls darrers perfums d’aquellas flors ab las pestilencias de las escombrerias.
JOAN DE LA CREU PALMAROLA

Si us voleu imprimir aquest document el teniu sencer en aquesta adreça

Felicitats, MontseHo trobava a faltar. Aprofitant-me d'un nou i molt vistós dibuix de la Pilar que representa la Montse de Doctora crec que l'hem de felicitar públicament per l'obtenció de la plaça d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital de la Verge de la Cinta de Tortosa. Et desitgem, doncs, molta sort en aquest nou camí que obres.

dilluns, 6 d’abril de 2009

Notícia de La Vanguardia, avui fa 39 anys

Una derrota. I tant, jo també commemoro una derrota!. Fa 39 anys va sortir a La Vanguardia que en Pons de l'Editorial Salvat m'apallissava a escacs. Vaig jugar alguna partida decent en aquest I Torneig d'Editorials Barceloneses però aquest Pons en sabia massa i les seves obertures estudiades feien molt de mal.
Cerqueu en aquest enllaç.